Zelfverdichtende uitgraafbare materialen : sleuven, holtes, lege ruimtes en uitgravingen dichten terwijl verzakkingen voorkomen worden.

De Z.U.M.  bieden u oplossingen voor uw werven

De zelfverdichtende uitgraafbare materialen worden vervaardigd op basis van water, cement en/of kalk, toevoegmiddelen en natuurlijke en/of gerecycleerde granulaten.

Daar waar traditionele materialen, zoals zand of aarde, problemen opleveren op het vlak van de opvulling van holtes en sleuven, bieden de Z.U.M.  talrijke oplossingen.  Ze kunnen op natuurlijke wijze in een sleuf gestort worden, zonder verdichting of trillingen.  In enkele uren tijd ontwikkelen ze voldoende draagvermogen om een snelle herstelling van het verkeer mogelijk te maken en op lange termijn beschikken ze over voldoende mechanische weerstand.  Ten slotte kunnen ze opnieuw uitgegraven worden, wat de uitvoering van latere werkzaamheden op de werf vergemakkelijkt.

Download de beste-praktijk-gids van de Z. U. M.

Coupe d'une tranchée remblayée avec Fluidoroc: les canalisations sont enveloppées et la cavité totalement rebouchée

Terugkeren naar de werf : drie graden van uitgraafbaarheid

De gebruikte Z.U.M.  blijven volgens hun klasse zowel op korte als op lange termijn uitgraafbaar.  Er bestaan drie graden van uitgraafbaarheid  (zie onderstaande tabel).  Fluidoroc® is een Z.U.M.  van klasse 1.  Het  is dus gemakkelijk om later opnieuw werkzaamheden uit te voeren, want het kan manueel met een spade verwijderd worden.

Graden van uitgraafbaarheid  van de Z.U.M.

KLASSEMAR-1MAR-2MAR-3
UitgraafbaarheidGemakkelijkRedelijk gemakkelijkMoeilijk
UitvoeringManueelManueel of licht gemechaniseerdGemechaniseerd

R'c28j (compressiesterkte)

< 0,7 MPaVan 0,7 tot 2 MPa> 2 MPa

Voorbeelden van het gebruik van ZUM

Sleuven

De toename van het aantal tussenkomsten in stedelijk gebied maakt dat men steeds smallere sleuven graaft.  In ruimtes die vaak krap en lastig om in te werken zijn wordt het dan ook moeilijk de traditionele materialen op een efficiënte manier te verdichten.  De zelfverdichtende uitgraafbare materialen bieden een doeltreffende oplossing voor deze moeilijkheden.

Z.U.M.  maken het ook mogelijk om vaak onregelmatige sleuven veel efficiënter te vullen, daar waar de traditionele opvulmiddelen er niet in slagen alle holtes te vullen.

Openingen, holtes en lege ruimtes

De klassieke opvultechnieken laten niet toe boringen uitgevoerd onder wegen, spoorwegen, rivieren greppels, enz., op te vullen.  De zelfverdichtende materialen zijn in staat deze verschillende boringen op te vullen.  Dit type werken stelt voor de Z.U.M.  geen enkel probleem, dankzij hun hoge vloeibaarheidsgraad en hun vermogen  zich op de juiste manier te plaatsen en zich te verdichten.

Regenbakken en inspectieputten

Het plaatsen van regenwaterbakken en/of inspectieputten veroorzaakt graafwerken waarbij het volume aarde groter is dan het volume van het element dat geplaatst moet worden.  De reden hiervoor is het feit dat er voldoende ruimte rond het element gelaten moet worden om het aanbrengen en de verdichting van de opvullingen mogelijk te maken.  Dit bijkomend volume uitgegraven aarde kan qua beheer moeilijkheden opleveren voor de aannemer als hij deze uitgegraven aarde niet ten nutte kan maken op een ander deel van de werf.

De Z.U.M.  maken het mogelijk het volume van de uitgraving tot het strikte minimum te beperken.  Omdat het product zelfverdichtend is, is er immers geen enkele arbeider nodig in de uitgraving om een verdichting uit te voeren.  Het werk is dus zeer eenvoudig te realiseren en er moet geen verdichting met de trilplaat meer uitgevoerd worden.

Bruglandhoofden

Het op een traditionele manier opvullen van bruglandhoofden is delicaat en moeilijk.  Na het storten van de materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van opvullagen bij dit type constructies, moet men een machine voorzien voor de verdichting van die lagen, maar ook minstens één operator in het kunstwerk.  Deze verschillende maatregelen mogen niet verwaarloosd worden gezien hun complexiteit en het bestaande risico.

Mise en place de matériaux autocompactants réexcavables: culée de pont

De zelfverdichtende materialen zijn in staat dit type constructie te vullen zonder dat er verdichtingsmachines en arbeiders in de bruglandhoofden moeten worden geplaatst .

Blokkeren en verstevigen van leidingen

De Z.U.M laten toe blokken te bouwen die het mogelijk maken om leidingen te blokkeren en te verstevigen ter hoogte van bochten en aansluitingen om schade door waterslag te voorkomen.

Hebt u een vraag ?